Vanaf 1 januari 2007 is het inburgeringsexamen een feit. Inburgeraars moeten dan aantonen dat ze voldoende Nederlands beheersen (niveau A1/A2) en dat ze voldoende kennis van de Nederlandse samenleving hebben. Wat inburgeraars dan precies moeten weten en kunnen is vastgelegd in eindtermen. Wil je daar meer van weten? Op www.inburgering.org kun je de eindtermen voor Taal en voor Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) downloaden.

De Nationale Inburgering Test van NTR is ook gebaseerd op de eindtermen KNS. Maar… bedoeld om Nederlanders een indruk te geven van wat er allemaal van inburgeraars verwacht wordt. Dat betekent dat de Nationale Inburgering Test niet dezelfde test is als het inburgeringsexamen KNS. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

- Het échte examen is op een lager taalniveau (A2 mondeling).
- De toetsvorm is anders: in het echte examen worden alle   vragen ingeleid met een filmpje waarin de situatie wordt   geschetst zodat die voor inburgeraars herkenbaar is voordat ze   er vragen over gaan beantwoorden.
- Het echte examen is opgebouwd rond een familie, de familie   Tan. Aan de hand van hun situatie en belevenissen zijn de   vragen gesitueerd.
- De vragen uit het examen zijn op grote schaal uitgeprobeerd bij   de doelgroep. Meer dan 4000 inburgeraars hebben meegedaan   aan het uitproberen van de vragen. Dat betekent dat de   kwaliteit   van de vragen in het echte examen aan alle   kwaliteitseisen   voldoen die je van examenvragen mag   verwachten.
- De grens voor zakken of slagen ligt bij het echte examen niet   zo hoog als bij de Nationale Inburgering Test van NTR,   namelijk op 70% en niet op 80%.

Om de Test goed te kunnen spelen heb je minimaal Flash Player 6 nodig. Kijk hier voor de laatste versie.

Bekende Nederlanders
Is Victoria Koblenko beter ‘ingeburgerd’ dan Jacques d’Ancona?